Διαχείριση Βιβλιογραφίας

Print

 

Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας (Citation Management Tools)

Για να κατεβάσετε το Zotero πατείστε εδώ.
 
 
  • Citeulike: το citeulike κυκλοφόρησε αρχικά στο διαδίκτυο το 2004 και υιοθετήθηκε από το University of Manchester. Βοηθάει στη συγκέντρωση βιβλιογραφικών αναφορών από όλα τα επιστημονικά περιοδικά που διαθέτουν το περιεχόμενο τους online. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση την αποθήκευση των αναφορών με τη χρήση των tags, την έρευνα στη βάση δεδομένων για νέα, ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά επίσης επιτρέπει το να μοιραστείτε τις αναφορές σας με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αποτελεί μια υπηρεσία Web 2.0 που βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση της βιβλιογραφίας μας.
Επισκεφθείτε εδώ.
 
 

Επισκεφθείτε εδώ.


Επισκεφθείτε εδώ.
 
 

Επισκεφθείτε εδώ.

 

Διαχείριση Βιβλιογραφικών Αναφορών

Επισκεφθείτε εδώ.

 

Επισκεφθείτε εδώ.

 

Επισκεφθείτε εδώ.

 

Επισκεφθείτε εδώ.

 

RefWorks (2008)

Το  RefWorks είναι μια δικτυακή εφαρμογή οργάνωσης και διαχείρισης  βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών (references). Παρέχει τη  δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας  βιβλιογραφικές αναφορές χειρωνακτικά, από κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου ή απευθείας από δικτυακές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων. Επίσης υποστηρίζει τη μορφοποίηση των αναφορών αυτών και τη χρήση τους για δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.

Δικαίωμα  χρήσης του RefWorks έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνδρομητική  βάση για το 2008 μέσω της υλοποίησης του υποέργου «Προμήθεια Βάσεων Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

 

Είσοδος στο Refworks

Κατεβάστε τις Οδηγίες