Θεματικές Πύλες

Print

 

Θεματικές Πύλες Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:

 

Θεματικές Πύλες Άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων:

  • Organic.Edunet: Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό κόμβο εκπαίδευσης σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας και Αγροοικολογίας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Organic.Edunet" του προγράμματος eContentplus, στο οποίο συμμετέχουν 16 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες, υπό τον συντονισμό του ΕΔΕΤ.
  • eΒΓΕ: Το eΒΓΕ είναι μια ομάδα Θεματικών Πυλών που δημιούργησε η Ββιλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και ευρετηριάζει αξιολογημένες ελληνικές και διεθνείς πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στα θεματικά πεδία: