Σκοπός και Στόχοι

Print

 

Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Ιδρύματος, καθως και η εκπαίδευση των χρηστών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης.

Στόχοι:

  • Η επιλογή,  η απόκτηση, η οργάνωση και η διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικού  υλικού.

  • Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, περιοδικά, θεματικές πύλες κ.λπ.).

  • Η εισήγηση για τη στελέχωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωσή του.

  • Η μέριμνα για την εξασφάλιση του εξοπλισμού (λογισμικού  και υλικοτεχνικού) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.

  • Η υποστήριξη και η πληροφόρηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.

  • Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών.

  • Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.

  • Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με άλλες Βιβλιοθήκες, καθώς και με Iδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού

  • Η τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.

Copyright 2012 Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Σκοπός και Αποστολή.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free