Χρήστες

Print

 

Εσωτερικοί Χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης

Εσωτερικοί χρήστες είναι τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80, οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, καθώς και όσοι εργάζονται με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Εξωτερικοί Χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης

Εξωτερικοί χρήστες είναι τα μέλη της ευρύτερης ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, τα οποία δεν έχουν το δικαίωμα δανεισμού, αλλά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατόπιν συνεννοήσεως με την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης.

Απόφοιτοι Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος, και ενθαρρύνονται στη χρήση της!

Η ΒΚΠ έχει δημιουργήσει ανάλογη κατηγορία χρηστών, και έτσι οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα :

  • να χρησιμοποιήσουν τις επιτόπιες υπηρεσίες της ΒΚΠ (αναγνωστήριο, wi-fi, φωτοτυπίες),
  • να κάνουν χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού για το κοινό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα[1]),
  • να δανειστούν υλικό, κατόπιν εγγραφής τους στο πληροφοριακό σύστημα, και με τη συνδρομή των 30€ για 1 έτος,
  • να έχουν πρόσβαση, από το αναγνωστήριο της ΒΚΠ, στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές της,
  • να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η ΒΚΠ με ανοικτή πρόσβαση (ηλεκτρονικός κατάλογος, ιδρυματικό αποθετήριο ΕΣΤΙΑ, κ.ά.),
  • να αιτηθούν διαδανεισμό άρθρων,
  • να καθοδηγηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΒΚΠ στις αναζητήσεις τους για τον εντοπισμό και την εύρεση της πληροφορίας,
  • να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ανοικτής επιστήμης και ακαδημαϊκής δημοσίευσης.


[1] σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΒΚΠ για τη χρήση του εξοπλισμού, και τον κανονισμό περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright 2012 Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Χρήστες.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free