Δωρεές

Print

 

Η ΒΚΠ αποδέχεται δωρεές εφόσον το περιεχόμενό τους συμπίπτει με τα θεματικά αντικείμενα που πραγματεύονται στο ίδρυμα.

Οι δωρητές οφείλουν να αποδεχθούν ότι τα τεκμήρια που δωρίζουν θα ενσωματωθούν στη συλλογή της ΒΚΠ και ότι η τελευταία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου αυτά να επεξεργαστούν, να καταχωρηθούν και να είναι προσπελάσιμα από τους χρήστες.

Η διαδικασία των δωρεών έχει ως εξής:

  • Ενημέρωση από τον δωρητή για την πρόθεσή του να δωρήσει τεκμήρια στη ΒΚΠ.
  • Επικοινωνία του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης με το δωρητή προκειμένου να ελεγχθεί το είδος των τεκμηρίων, το θέμα, καθώς και η κατάστασή τους.
  • Όταν τα τεκμήρια πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στη συλλογή, μεταφέρονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης από το δωρητή όπου και ξεκινά η διαδικασία επεξεργασία τους. Σημειώνουμε, ότι τόσο στο βιβλίο όσο και στα βιβλίο εισαγωγής αναγράφεται το όνομα του δωρητή.
  • Στο δωρητή αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή όπου και αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των βιβλίων που είχε την καλοσύνη να δωρίσει στη ΒΚΠ.
Copyright 2012 Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Δωρεές.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free