Διασφάλιση Ποιότητας

Print

 

Πολιτικές και διαδικασίες

Η ΒΚΠ έχει θεσπίσει και ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές που σχετίζονται με:

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων

  • Συλλογή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση και τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης.
  • Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην καταγραφή στατιστικών δεδομένων της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. www.mopab.gr
Copyright 2012 Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Διασφάλιση Ποιότητας.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free